Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Succes van verandering wordt bepaald door menselijk gedrag

 

Veranderingsprocessen zien we in veel organisaties en in diverse verschijningsvormen. Voorbeelden zijn reorganisatie, fusie, samenwerking in teams, strategische beleidsvorming, conflicten, projecten en programma's. Soms gaat verandering gesmeerd, soms gaat het uiterst moeizaam. Waarom?

Organisatieverandering is altijd het resultaat van menselijk gedrag. Organisaties zijn immers verzamelingen van mensen. En gedrag ontstaat uit innerlijke drijfveren van mensen. Als beoogde  organisatieveranderingen passen bij de drijfveren van betrokkenen, ligt succes meer voor de hand.

"Openhartigheid" voor leiderschap, management en verandering laat veranderingen uit de mensen zelf komen door focus op drijfveren. Het brengt mensen tot gedrag, dat effectief is voor de organisatie Ŕn zin voor henzelf heeft. Inzet, betrokkenheid en resultaat zijn het gevolg. Want zulk gedrag en de daarmee tot stand gebrachte veranderingen bieden alle betrokkenen wat zij nodig hebben.

"Openhartigheid" is ge´nstrumenteerd en in de praktijk getoetst. Het is veelzijdig toepasbaar, voor iedereen uit ervaring herkenbaar en verbluffend eenvoudig.

Openhartigheid - Je zelf leren kennen om samen met anderen iets nieuws van betekenis te creŰren


Ik wil voor draagvlak, inzet en betrokkenheid de organisatie-verandering uit de mensen zelf laten komen. Maar hoe? Antwoord

Hoe richt ik mijn project zˇ in, dat betrokkenheid, verantwoor-delijkheid dragen, initiatief nemen vanzelfsprekend worden? Antwoord

In onze zelfsturende teams is de verwachte synergie onvoldoende zichtbaar en heerst vooral chaos. Hoe kan ik dat verbeteren?

Antwoord

Hoe zorg ik ervoor, dat onze medewerkers zich verbonden en betrokken voelen bij de organisatie?

Antwoord

Onze organisatie heeft moeite met verandering, men wil het liefst alles bij het oude laten. Hoe breng ik er weer ontwik-keling in? Antwoord

De laatste reorganisatie bracht diverse culturen bij elkaar. De nieuwe samenwerking wil niet vlotten en wordt een drama. Antwoord